Bereken zelf of jouw vrijwilligersvergoeding onbelast blijft


header-vrijwilligersvergoeding.nl

Ik ontvang een uurvergoeding

Ik ontvang een maandvergoeding

Ik ontvang een jaarvergoeding

Ben ik een vrijwilliger?

Je kunt een vrijwilliger zijn als je werkzaamheden verricht voor organisaties die niet zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting of vrijgesteld zijn daarvan. Ook wanneer je werkt voor een sportvereniging of sportstichting of een goede doelen organisatie met een ANBI status. Vrijwilligerswerk verrichten voor een commercieel bedrijf is dus niet mogelijk.

Ben ik in loondienst?

Een voorwaarde voor het onbelast ontvangen van de vrijwilligersvergoeding is dat je niet in dienst bent bij jouw werkgever. Daarnaast verricht je vrijwilligerswerk dat je niet ook als je eigen beroep uitoefent.

Ik ben jonger dan 23 jaar, heeft dat invloed?

Jazeker! De berekening wordt anders wanneer je de leeftijd van 23 jaar bereikt. Daarom wordt er in de berekening ook om je leeftijd gevraagd.

Ik heb een bijstandsuitkering, wat dan?

Heb je een bijstandsuitkering dan mag je 95 euro per maand (en maximaal 764 euro per jaar) onbelast bijverdienen als vrijwilliger. Dit wordt niet gekort op je uitkering. Wanneer je een bijstandsuitkering hebt en de gemeente vindt vrijwilligerswerk goed voor het re-integratieproces dan mag je maximaal 150 euro per maand (en maximaal 1.500 euro per jaar) onbelast bijverdienen als vrijwilliger. Ga hierover wel eerst in gesprek met jouw gemeente. Staatssecretaris Klijnsma (SZW) is van plan de regels zo aan te passen dat bijstandsgerechtigden de gehele 150 euro per maand mogen bijverdienen zonder dat dit gevolgen heeft voor hun uitkering.